Publicerad: 28 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg om äldre samt landstingens hemsjukvårdVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulla Åhs
  • Löpnummer/utgåva
    2007:2