Publicerad: 20 november 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 2008-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Magnus Kristiansson
  • Löpnummer/utgåva
    07:58