Publicerad: 16 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen (ATL) 2007-03-16 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans-Henrik Helldahl
  • Löpnummer/utgåva
    2007:22