Publicerad: 10 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillgodoräknande av anställningstid enligt vissa bestämmelser i LAS för lärare utan i skollagen föreskriven utbildning – obehöriga lärareCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    2006:13