Publicerad: 14 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården och om kontinuitet, säkerhet, samordning och samverkan mellan landsting och kommunerCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund Ulla Lönnqvist Endre
  • Löpnummer/utgåva
    2006:84