Publicerad: 23 oktober 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

BEA 06 – Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärderCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Phia Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    2006:71