Publicerad: 21 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 juli 2006 (SFS 2006:557) och fr.o.m. den 1 oktober 2006 i trafikskadelagen (SFS 2006:560)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva von Schéele
  • Löpnummer/utgåva
    2006:38