Publicerad: 28 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunför- bundet och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården respek- tive psykiatrinVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roger Molin
  • Löpnummer/utgåva
    2005:34