Publicerad: 21 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalekonomisk utjämning – ny skriftCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren
  • Löpnummer/utgåva
    2005:59