Publicerad: 3 augusti 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Gymnasieelever vid folkhögskola Sida 1 (4) Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe, Eva-Lena Arefäll, Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:74