Publicerad: 27 februari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr 8 om preskription när DO väckt talan om skadestånd i samband med tillsät- tande av vikariatCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2004:22

Sidfot