Publicerad: 23 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr 82 om avsked av vårdbi- träde som tillfogat en vårdtagare skadorCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hedda Mann
  • Löpnummer/utgåva
    2004:96

Sidfot