Publicerad: 13 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Kostnadsansvar mellan kommuner enligt LSSCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    2002:57