Publicerad: 26 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för fristående grundskolor och fri- stående gymnasieskolor m.m.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    2002:36