Publicerad: 20 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Personal- och Kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb”Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Nettelman, Gunnar Anderzon
  • Löpnummer/utgåva
    2001:105