Publicerad: 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. - ÖLA 01 - med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhetVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:74