Publicerad: 4 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny bestämmelse om att god ortnamnssed ska iakttas vid kommunal verksamhet införd i kulturminneslagenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Lundberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:82