Publicerad: 29 februari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om Offentlig Upphandling (nya tröskelvärden)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Upphandlingsexpert Bengt O Renberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:31