Publicerad: 15 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om villkor för arvodesanställda läkare - LÄA 98Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:86