Publicerad: 15 maj 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrat produktionsansvar för kommunsektorns kortperiodiska löne- och sysselsättningsstatistikCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Sandgren
  • Löpnummer/utgåva
    1998:70