Publicerad: 4 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Mall till lokala kollektivavtal i arbetstidsfrågor m.m. -Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding Håkan Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1997:42