Publicerad: 23 oktober 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med Lärarförbun- dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som partCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:172