Publicerad: 6 februari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Studie av tillämpad redovisningspraxis i årsredovis- ningar 1993 och 1994Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:39