Publicerad: 15 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistansCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1996:54