Publicerad: 8 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Lägesrapport om hur momsfrågan om äldreboende ut- vecklat sig efter Kommunförbundets skrivelse till Riks- skatteverket i mars 1996 och något om momsen i sam- band med bostadsanpassningsbidragenCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars Björnson Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:79

Sidfot