Publicerad: 6 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas åtgärder för att underlätta återvand- ringen till före detta Jugoslavien - rättsliga synpunkter m mCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson Leif Petersén
  • Löpnummer/utgåva
    1996:48