Publicerad: 23 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Upphandling och fackligt veto enligt MBL samt upp- handling och de nya reglerna om arbetstagares rättig- heter vid verksamhetsövergångarCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans Ekman, Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:104