Publicerad: 27 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Underlag till delegeringsordning för överförmyndare / överförmyndarnämndCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eric Sehlin
  • Löpnummer/utgåva
    1995:77