Publicerad: 30 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder – BEA 95Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:206

Sidfot