Publicerad: 22 februari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ledighet för kommunanställda för tjänstgöring i kata- strof- och flyktinghjälpCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1995:58