Publicerad: 19 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Den nya lantmäteri- och fastighetsdataorganisationen fr.o.m. 1996-01-01Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:224