Publicerad: 15 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 101 angående frågan om en kommun haft rätt att förflytta barnomsorgschefCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:158