Publicerad: 15 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder inom bostads- och miljöområdenaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström
  • Löpnummer/utgåva
    1994:202