Publicerad: 19 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Konferensen ”Kommunen i vardagen” den 2-3 augusti 1994 i Åbo, Finland samtidigt med Nordiskt Forum 1994Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1994:76