Publicerad: 24 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd om landstingens och kommunernas patientjournalerCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Matsson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:207