Publicerad: 24 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens propo- sition ”Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m.”Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes-Håkan Jacobson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:208