Publicerad: 6 september 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Beräkning av utbildningskostnader och interkommunal ersättning för läsåret 1993/94Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:133