Publicerad: 2 februari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala aCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Ann Andermyr
  • Löpnummer/utgåva
    1993:31