Publicerad: 26 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Behörigheten att ingå kollektivavtal om ändrade pensionsförmåner och att ändra kommunala pensionsreglementen Personalpolitik 1993-2:17Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Mellberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:69