Publicerad: 5 januari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 124/92, som gällde skyldigheten för ett landsting att utge avtalade lönehöjningar enligt en lokal revisionsöverenskommelse med SHSTF utan hinder av ett beslut av Förhandlingsgruppen om avräkning från tillgängligt löneutrymmeCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1993:3