Publicerad: 15 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Utvidgning av möjligheterna att erhålla ersättning och ledighet för närståendevårdCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding
  • Löpnummer/utgåva
    1992:99