Publicerad: 1 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 115/92 där prövning skett av ÖLA 91, såvitt rör utbetalning av 209 kr för arbetstagare med bilersättningCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roger Palsander
  • Löpnummer/utgåva
    1992:180