Publicerad: 25 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 111/92 där frågan gällde om landstinget i Kalmar län haft rätt att omplacera fyra vårdarinnor som arbetat på en gruppbostad för psykiskt utvecklingsstördaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1992:176