Publicerad: 15 juli 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Kostnadsansvar för boende vid särskoleinternat - dom meddelad av regeringsrättenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Louise Fernstedt
  • Löpnummer/utgåva
    1991:100