Publicerad: 14 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Fortbildning och personalutveckling inom barnomsorgen - en enkätundersökning 1989Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Gustafsson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:34