Publicerad: 25 september 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1991, 1992 och 1993Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jane Granström Britta Hagberg
  • Löpnummer/utgåva
    1990:117