Publicerad: 26 september 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister Sekretessskydd för uppgifter iCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Olmander Gunnar Thollander
  • Löpnummer/utgåva
    1989:109