Publicerad: 21 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bernt Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1989:150