Publicerad: 2 maj 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1990-1992Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Hagberg
  • Löpnummer/utgåva
    1989:60

Sidfot