Webbsändning: Kompetens i dricksvattenkontrollen

Välkommen till ett halvdagsseminarium som fokuserar på att öka våra kunskaper och vår kompetens inom den kommunala dricksvattenkontrollen.

Anmäl dig

Program

08.30

Incheckning och digitalt mingel

09.00

Välkommen och praktikaliteter

09.10

Ett nytt dricksvattendirektiv – vad innebär det för kontrollen?

Michael Öhlund och Maja Högvik på SKR presenterar de stora nyheterna i det nya dricksvattendirektivet, berättar hur implementeringen ska gå till i Sverige och reflekterar kring förhandlingarna i Bryssel.

10.00

Från VA-organisationens perspektiv – vad bör vi fokusera på i våra kontroller?

Jenny Forsberg, teknisk chef, och Åsa Evaldsson, kvalitetsansvarig för dricksvatten, Marks kommun, berättar om vilka kritiska delar som finns i grundvattenverk och vad vi bör fokusera på under våra kontroller.

11.00

Erfarenheter från dricksvattenkontrollen

Lisa Andersson, dricksvatteninspektör i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, delar med sig av sina erfarenheter av hur de planerar och genomför sin dricksvattenkontroll.

11.40

Bekämpningsmedelsrester i dricksvatten

Susanne Ekroth, kemist på Undersökningsavdelningen Livsmedelsverket, berättar om en pågående projektansökan till MSB som ska resultera i en handbok som stöd till kontrollmyndigheter och dricksvattenproducenter för analys av bekämpningsmedel.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!